เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และบุคลากร ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงาน ถือว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2505 และได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนเป็นท้องฟ้าจำลองจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นให้บริการและจัดกิจกรรมเรียนรู้และนิทรรศการตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้มีความทันสมัย สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการทุกช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลมากขึ้น ทั้งการขยายอาคารท้องฟ้าจำลอง เฟส 2 การพัฒนาปรับปรุงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย การนำระบบออนไลน์มาให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการด้วย

“สิ่งสำคัญคือ อัตรากำลังของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ต้องจ้างบุคลากรภายนอกเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมไปถึงการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ทำงานอยู่แล้ว ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานอย่างมั่นคง และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้ครบทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน คู่รัก ตลอดจนผู้สูงอายุที่มาพร้อมบุตรหลาน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน