เยี่ยมครูหลังกำแพง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.40 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต้อนรับและรายงานตอนหนึ่งว่า ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง บนความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้เป็นประทีปส่องทาง พร้อมสร้างทักษะพัฒนาอาชีพ ช่วยให้มีงานทำหลังจากพ้นโทษออกไป นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมยกระดับและฟื้นฟูจิตใจในหลายส่วน อาทิ กิจกรรมรู้หนังสือ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเจริญสติปัญญา ฯลฯ ซึ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวก ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการทำผิดซ้ำอีก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนว่า ต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาของ กศน. ที่มีการบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์และครูหลังกำแพง เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง และช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งจัดการศึกษาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดย “จะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้ข้างหลัง จะพยายามดูแลให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง” และหากมีสิ่งใดที่สำนักงาน กศน. จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้จากผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/8/2562