เยี่ยมครูหลังกำแพง

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนนอกระบบของ กศน. ภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมพบปะพูดคุยกับครูผู้ช่วยสอนและนักศึกษา กศน. ถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยมีนายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ภายในห้องสมุดพร้อมปัญญา ภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มีนักศึกษา กศน. ที่กำลังศึกษาทั้งในสายสามัญ ตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพ รวมจำนวน 150 คน และยังได้มีการจัดหลักสูตรพัฒนาจิตใจและสมาธิ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากับหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบอย่างรอบด้านด้วย

“วันนี้มีความรู้สึกยินดี ที่ได้มาพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วยสอน และนักศึกษา กศน. ซึ่งได้สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเอื้อให้นักศึกษา กศน. เรียนจบมากขึ้น หรือถึงแม้ยังไม่จบการศึกษาหลังออกไปจากที่นี่แล้ว แต่ก็สามารถไปเรียน กศน.ต่อที่ข้างนอกได้ง่ายขึ้น ซึ่งหนึ่งในความต้องการของผู้เรียน กศน. คือ หลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน คำอธิบายรายวิชา ที่จะเป็นแนวทางในการสอนของครูอาสา และช่วยส่งเสริมการเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยให้มีความสัมพันธ์กับเวลาเรียนด้วย”

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเป็นนโยบายให้ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ประสานการทำงานร่วมกับเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้มีผู้เรียนจบ กศน.มากขึ้น เพราะการเรียนในที่นี้สร้างสมาธิและมีโอกาสในการเรียนจบมากกว่าเรียนข้างนอก จึงขอให้จัดระบบคัดกรองผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนและส่งเสริมให้เรียนมากขึ้น จัดหาครู กศน.เพิ่มเติมและสื่อการเรียนที่จำเป็น อาทิ ศาสตร์พระราชา ตลอดจนจัดระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และรับรองวุฒิการศึกษา เพื่อเอื้อต่อการไปเรียนต่อเมื่อออกไปจากที่นี่

“ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะดูแลและติดตามผู้เรียนที่ออกไปจากที่นี่ เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการต่อไป โดยขอความร่วมมือชาวกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสนับสนุนการจัดการเรียนนอกระบบอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มผู้จบการศึกษามากขึ้น และให้โอกาสกลับไปเป็นคนดีของสังคม มีอาชีพ และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/9/2562