เยาวชนระยองสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ          ชื่นชมยินดีกับ ดช. เมธาสิทธิ์ อัมทราภรณ์ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 9 ประเภทวาดภาพระบายสี และ ดช.พิรภพ หลาบคำ ดญ.ศศิประภา โพธิ์สุข  ดญ.นวรัตน์ ตาทอง  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จ.ระยอง ชนะเลิศอันดับ1 รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ประเทศโรมันเนีย


ที่มา : http://www.naewna.com/local/317354