เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องทำเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ประจำปี 2563