เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน EEC

 

Download ภาพขนาดใหญ่ ที่นี่ค่ะ