เปิดใจเยาวชนเด่น “เด็กรักวิทย์-คณิต” โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
          โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้น และเพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ ถ้าค้นพบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้เร็วเท่าไหร่ก็จะดี เพราะจะได้ส่งเสริมให้ศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาไปได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ยาวชนเหล่านี้เดินสู่เส้นทางของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง สสวท. ได้จัดค่ายพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้ พร้อมทั้งส่งต่อสู่เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และโครงการ JSTP สวทช.
          เด็กชายพงษ์ตะวัน คล้ายสุบรรณ์ เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คณิตศาสตร์เรียนแล้วรู้สึกสนุกครับ เพราะว่าได้แก้ไขและสร้างโจทย์ใหม่ๆ และได้เคล็ดลับใหม่ด้วย เหมือนกับว่าเราได้ไปไขปริศนา ถึงแม้ว่าจะจำสูตรได้ แต่ต้องรู้ว่าแนวคิดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีหลักการวิเคราะห์อย่างไร เทคนิคในการเรียน คือ คุณครูพูดอะไรเราต้องฟัง หรือว่าจดบันทึกไว้ เราก็ท่องให้ได้ บวก ลบ คูณ หาร จนเราชินไปเอง มีการฝึกฝน ก็คือการทำแบบฝึกหัด แล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูสอน
          เด็กชายวสิทธิ์ ส่งศรี เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เล่าว่า เหตุที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะสนุกและได้คำนวณ ได้ทำโจทย์ใหม่ ๆ นอกจากนั้นยังชอบฟุตบอลและกีฬาหลายประเภท “ผมฝึกฝนตัวเองด้วยการทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เมื่อทำได้รู้สึกภูมิใจ และเมื่อได้เหรียญรางวัลครั้งนี้รูสึกภูมิใจที่ทำให้พ่อแม่ยิ้ม”
          เด็กชายกฤติน ปิณจีเสคิกุล เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 จากโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่า ชอบคณิตศาสตร์ หมั่นฝึกฝนทำโจทย์เก่า ๆ หาแบบฝึกหัดแนวแปลก ๆ ที่ไม่เคยทำ ตั้งใจเรียนในห้อง หมั่นทำแบบฝึกหัด พอทำโจทย์แต่ละข้อได้แล้วรู้สึกภูมิใจ ที่แล้วได้เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เหรียญรางวัล มาปีนี้ได้เหรียญทองจึงดีใจมาก ในส่วนของนายสิทธิชัย ปิณจีเสคิกุล ผู้เป็นบิดา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่ช่วยให้นักเรียนที่รักเรียนคณิตศาสตร์ตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกฝนทำแบบฝึกหัด เป็นโครงการที่ดีเพื่อค้นหาอัจฉริยภาพของเด็กที่บางครั้งพ่อแม่และคุณครูอาจไม่รู้ และมองว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์นั้น เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
          เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา กล่าวว่า หนูชอบเรียนทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 วิชาเลยค่ะ วิทยาศาสตร์รู้สึกว่าสนุกดี เวลาที่ได้ทำการทดลอง วิทยาศาสตร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะ ส่วนคณิตศาสตร์หนูชอบเพราะว่า มีความแน่นอนเที่ยงตรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไปใช้ในการค้าขายได้ คณิตศาสตร์ ช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้น และทำโจทย์ก็สนุกดีเหมือนกัน ในห้องเรียนตั้งใจเรียน แล้วก็จดเนื้อหาที่ไม่มีในหนังสือ พอออกมานอกห้องก็อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน ทำ My Map ด้วยปากกาสีแล้วก็จดบันทึกเพื่อทบทวนความจำอีกทีค่ะ
          เด็กชาย ณดล บุญพรหมธีรกุล เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ผมรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ สนุกและท้าทาย เพราะว่ามีโจทย์ ปัญหาหลายๆ อย่าง ยิ่งโจทย์ยากขึ้น ก็ยิ่งสนุก ส่วนวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนกับคณิตศาสตร์ เพราะ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ไม่ได้เห็นมาก่อน เคล็ดลับการเรียนของผม ก็คือ ต้องฝึกโจทย์ให้มากๆ อาจจะหาโจทย์จากอินเทอร์เน็ต หาจากหนังสือ ไปถามผู้รู้ หรือว่าสร้างโจทย์เองขึ้นมาก็ได้ครับ และเมื่อพอได้โจทย์แล้ว ต้องฝึกทำโจทย์ให้มากๆ แล้วถ้าเกิดมีข้อผิดพลา ดก็ต้องจดข้อผิดพลาดลงในสมุด แล้วนำข้อผิดพลาดมาทบทวนให้มีความแม่นยำมากขึ้นครับ เพื่อปิดจุดอ่อนให้หมดเลยครับ
          ทั้งนี้ สสวท. จะรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รอบ สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 1 สสวท. จะมอบเกียรติบัตร และสื่อเสริมการเรียนให้แก่นักเรียน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 2 จะได้รับเหรียญรางวัลจาก สสวท. และ สสวท. จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 รอบ
          นอกจากนั้น นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป. 6 จะได้รับสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 โครงการ International Junior Science Olympaid (IJSO) ของมูลนิธิ สอวน. และนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Junior Science Talent Project (JSTP) ของ สวทช.
          ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th

          ที่มา: www.thainews.prd.go.th