เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก

ภารกิจ รมว.ศธ 30 มีนาคม 2564
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เสมอมา เพราะการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญ สำหรับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุขึ้น สิ่งสำคัญคือการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และจำเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว
“ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการศึกษาของนักเรียนนั้น ยินดีรับฟังนักเรียนทุกกลุ่ม เพราะนักเรียนในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ต้องการที่จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์ว่าสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนในพื้นที่ใดได้บ้างตามความเหมาะสม” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
30/3/2564
>