เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในองค์การยูเนสโก

ด้วยขณะนี้ องค์การยูเนสโกได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานกับองค์การยูเนสโกในตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร (ลำดับที่ 1-2) และระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมจำนวนบุคลากรจาก  ประเทศไทยไปปฏิบัติงานในองค์การยูเนสโก กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเชิญชวนผู้มีความสามารถสมัครเข้าทำงาน โดยติดตามรายละเอียดและสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก www.unesco.org/employment
 

ลำดับ

ตำแหน่ง

แผนก/ฝ่าย/ประเทศ

วันปิดรับสมัคร

1

Director ระดับ D-1

Division of Cooperation with Extrabudgetary

Funding Sources (ERC-900)

Sector for External Relations and Cooperation

Relations, Paris, France

30 มิ.ย. 51

2

Deputy Director of the World Heritage Centre

ระดับ D-1

in charge of Management Culture Sector

(WHC-003) Paris, France

30 มิ.ย. 51

3

Assistant Executive Office (No° ODG-039)ระดับ P-1/p-2

Office of the Director-General

Paris, France

16 มิ.ย. 51

4

Classification Officer (No° HRM-253)

ระดับ P-3

Recruitment and Classification Section,

Bureau of Human Resources Management, Paris, France

9 มิ.ย. 51

5

Executive Assistant to the Director-General

(No° FOR-003) ระดับ P-1/P-2

Bureau of the Prospective, Paris, France

3 มิ.ย. 51

6

Finance Officer (2 ตำแหน่ง)

(No° BOC-038 & BOC-079) ระดับ P-3

Financial Policy and Compliance Section,

Bureau of the Comptroller, Paris, France

9 มิ.ย. 51

7

Senior Human Resources Officer

(No° LA/AC/BRAHRM/0901) ระดับ P-4

UNESCO Office in Brasilia, Brasilia, Brazil

3 มิ.ย. 51

8

Programme Specialist (Education)

(No° EU/RPGER/ED/0014) ระดับ P-3

UNESCO International Centre for Technical and Vocational Education and Training,

Bonn, Germany

16 มิ.ย. 51

9

SAP Systems Administrator (No° ADM-128)

ระดับ P-3

Network Systems Administration Unit,

Division of Information Systems and Telecommunications, Sector of Administration

Paris, France

30 มิ.ย. 51

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.