เบื้องหลังความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลังความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563

“การที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องอาศัยการศึกษา พระพุทธทาสกล่าวไว้ว่า คนเราเกิดมาเหมือนกัน จะแตกต่างกันที่การศึกษา และสุภาษิตจีนกล่าวว่า การเรียนรู้นั้นเปรียบเสมือนการพายเรือทวนน้ำ การเอาใบเรือราน้ำ จะทำให้เราถอยหลังทันที สรุปการเรียนรู้หยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาเท่านั้น ทุนพระราชทานเป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กแบบหน้ามือเป็นหลังมือ นักเรียนหลาย ๆ คน ได้เป็นวิศวกร มีหน้าที่การงานดี ๆ ได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติ และได้ดูแลครอบครัว”

ความคิดดี ๆ ส่วนหนึ่งของครูมนูญ ทิตย์วัลลี จากโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช