เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

 

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ฮุมโบลด์และสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)” จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด พร้อมชมการแสดง “Science Show” และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรื่อง “Earth to Future : A Future Without Plastic”

 

 

          โดยมี นายโยอาคิม เฮคเกอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. และนายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ณ อาคาร 15 ปี สสวท. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

          รมช. ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมที่ทุกฝ่ายทั้งสถาบันเกอเธ่ อพวช. สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ พร้อมร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ที่จะเป็นการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านสาระบันเทิงภาพยนตร์ ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และสร้างความเพลิดเพลินที่แฝงด้วยสาระความรู้อันเป็นประโยชน์

          “มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยในอดีตมนุษย์อาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตโดยตรง ต่อมามนุษย์เรียนรู้และปรับตัวเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ สร้างเครื่องมือขึ้นมาปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าสูญพันธุ์ สภาพอากาศแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข และอาจก่อความเสียหายร้ายแรงให้กับโลกและมนุษยชาติได้ ดังนั้น เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต” เป็นการจุดประกายคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ช่วยกันรักษาและปกป้องไม่ให้การพัฒนาของมนุษย์ส่งผลกระทบหรือทำลายสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตดำรงอยู่สืบไป ดังเช่น อเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ท (Alexander von Humboldt) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ และเล็งเห็นว่า ธรรมชาติคือแหล่งก่อร่างสร้างชีวิตและแนวคิดของมนุษย์” รมช. ศึกษาธิการ กล่าว

          เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต ( Humboldt and the Web of Life) จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในหมู่เยาวชนและสังคมไทย พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากนานาประเทศที่น่าสนใจนำมาฉายให้ได้ชมฟรี ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ทั้งภาพยนตร์แอนิเมชัน ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นต้น โดยโรงเรียนและผู้สนใจติดต่อเข้าชมฟรีและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th

 

 

 

 

ที่มา :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.