เตรียมฯพัฒนาการ แชมป์โครงงานวิทย์ปี’60


          “ยกนิ้วให้” ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เจ้าของโครงงาน Synthesis Purification of ESTER by Microscale นำโดย  น.ส.ณัฎฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในฐานะครูที่ปรึกษาโครงงานฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว (DOW-CST Award 2017) จัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปีนี้มี 47 โครงงาน จาก 29 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดฯ ที่จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ


          นอกจากนี้ ครูที่ปรึกษาของทีมที่ได้รับรางวัลโครงงานยอดเยี่ยม จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 หรือ PACCON 2018 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย 


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/829907