เตรียมอุดมศึกษา คว้าชนะเลิศ วิทย์-คณิต สู่โอลิมปิกวิชาการ


          สสวท. เผยผลการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ภายในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ


          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าผลการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเป็นการแข่งขันแบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 5 คน ในรอบชิงชนะเลิศมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ชิงเงินรางวัลจาก “ข้าวไทย เด็กไทย” ผลการแข่งขันเป็น ดังนี้


ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Autowin นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Mini Dreamer นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


อันดับ 3 ได้แก่ ทีม ทีมถี่มที่มที้มถีม นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


อันดับ 4 ได้แก่ ทีม PM10 นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


อันดับ 5 ได้แก่ ทีม Victorious นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


อันดับ 6 ได้แก่ ทีม Random นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


อันดับ 7 ได้แก่ ทีม UP2U นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


อันดับ 8 ได้แก่ ทีม JR นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


อันดับ 9 ได้แก่ ทีม oH There นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


อันดับ 10 ได้แก่ ทีม คิดชื่อได้แล้ว นักเรียนจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท


อันดับ 2 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 8,000 บาท


อันดับ 3 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท


อันดับ 4 – 5 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 3,000 บาท


อันดับที่ 6 – 10 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท


อันดับที่ 11 – 20 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาทที่มา : โพสต์ทูเดย์