เตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาระบบขนส่งทางราง


          นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาระบบขนส่งทางราง โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่