เตรียมความพร้อมอาชีวะ

ติดตามสรุปข่าว/รายละเอียดที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/288.html