เด็กไทยเตรียมโชว์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอ สร้างอาเซียนเข้มแข็ง

 

     ถึงแม้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ปี 2558 และปีนี้เป็นปีที่ 50 ของการสถาปนาอาเซียน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายคนยังไม่รู้จัก “ประชาคมอาเซียน” ดีพอ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ และทัศนคติต่ออาเซียน ทั้งในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง และให้คนไทยใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท

     นอกจากนี้ทาง กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ “เทคนิคสร้างคลิป พิชิตใจผู้ชม” เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150 ท่านแรก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม มาร่วมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายชยนพ บุญประกอบ หรือ หมู ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์และน่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ผลิตคลิปวิดีโอออกมาได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนั้น
 
นายชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง กล่าวว่า “เคล็ดลับการผลิตคลิปวิดีโอให้ออกมาโดนใจผู้ชม มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายด้าน แต่ที่เป็นหัวใจหลักคือ การเล่าเรื่องให้สมบูรณ์แบบ มีเหตุและผล คนดูเข้าใจ ดังนั้นก่อนจะผลิตคลิปวิดีโอหนึ่งเรื่อง จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ “โจทย์”  ที่ได้รับมา จากนั้นนำโจทย์มา “ตีความ” ว่าจะสื่อสารอะไรเพื่อให้คนดูเกิดความเข้าใจ และนำมา “สร้างเรื่องราว” ซึ่งอาจเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวหรือสิ่งที่ชื่นชอบ เพราะจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีความน่าสนใจ
 
และอยากฝากถึงน้อง ๆ เยาวชน ที่กำลังจะส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากโจทย์ในปีนี้เป็นเรื่องของ การครบรอบ 50 ปี อาเซียน ซึ่งหมายถึงการแสดงพลังการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในด้านต่าง ๆ จึงอยากให้คำนึงถึงเรื่อง ศาสนา เชื้อชาติ สังคม ของแต่ละประเทศ เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการนำสิ่งเหล่านี้มาตีความในการผลิตคลิปวิดีโอควรต้องใช้ความระมัดระวัง มองให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะอาจส่งผลต่อความขัดแย้งด้านต่าง ๆ ตามมาได้”

     น.ส.สรวงสุรีย์ ปักษาพันธ์ หรือ “น้องจิว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พูดถึงโครงการนี้ว่า ถือเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน ได้รับรู้ถึงขั้นตอนการทำภาพยนตร์  การทำคลิปวิดีโอ ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่เพียงการถ่ายทำเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามอย่างเดียว แต่อยู่ที่การวางโครงเรื่อง และสื่อสารให้คนดูเกิดความเข้าใจ สิ่งที่ต้องการนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้  คือ “เพศทางเลือก หรือกลุ่ม LGBT” เพราะคิดว่าปัจจุบันสังคมหลายประเทศมีการเปิดกว้างในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น    แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศในอาเซียนที่ไม่ค่อยให้การยอมรับในเรื่องนี้ โดยส่วนตัวมองว่าประชาชนกลุ่มนี้มีศักยภาพมากแต่ยังต้องปิดบังสถานะของตัวเองทำให้ศักยภาพเหล่านั้นถูกนำออกมาใช้พัฒนาประเทศได้น้อยลง ดังนั้นหากสังคมยอมรับและเปิดกว้างก็จะส่งผลให้การรวมตัวของอาเซียนพัฒนาไปได้ไกลกว่าชาติอื่น ๆ”

     ด.ช.กิติพัฒน์ จำปาทอง หรือ “น้องบุ๊ค” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เล่าว่า “ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2 ซึ่งเนื้อหาการเวิร์กช้อปในปีนี้ก็จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา มีเทคนิค และวิธีการคิด    ที่เพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งที่ได้รับและคิดว่าสำคัญมากในการนำไปพัฒนาเป็นคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดคือ “การค้นคว้า หาข้อมูล” และ “การนำเสนอที่ถูกต้อง” เพราะในยุคโซเชียลปัจจุบันมีกลุ่มข้อมูลที่ส่งต่อในโลกออนไลน์กันแบบผิด ๆ ไม่ว่าจะเป็น คลิปวิดีโอ รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลเสียในวงกว้าง ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารยุคใหม่ต้องคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ ซึ่งในปีนี้ก็ได้เตรียมส่งผลงานเข้าประกวดอีกเช่นเดิม โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นการรวมตัวในอาเซียน ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องปรับตัว และประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยดูแล้ว เกิดความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว”

      และ ด.ญ.ศิริพักตร์ชา เวชกามา หรือ “น้องเพลง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซ็นต์ฟรัง ซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ให้สัมภาษณ์ว่า “โดยส่วนตัวชื่นชอบการทำคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นการถ่ายเล่น ๆ กับเพื่อน แต่พอได้เข้าร่วมการเวิร์กช้อปในครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ  รวมถึงขั้นตอนของ การเรียบเรียงความคิดออกมาในรูปแบบ “Story Board” เพื่อลำดับการเล่าเรื่องให้ถูกต้อง ครบทุกเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นจุดดีหรือข้อบกพร่องที่ต้องปรับแก้ไข สำหรับผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียน เพราะเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายคนยังไม่รู้จักว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร ในขณะที่ตอนนี้ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยจุดประสงค์หลักของคลิปวิดีโอจะ   มุ่งเตือนใจคนดู ด้วยการตั้งคำถามว่า “คุณรู้จักอาเซียนไหม” และจะเฉลยในตอนจบว่าจริง ๆ แล้วทุกอย่างรอบตัวเรา คือคำตอบ”

     ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1) ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.

2) ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

3) ระดับบุคคลทั่วไป

     สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม2560 โดยจะประกาศ ผลตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กรมอาเซียนจะ upload ผลงานที่ส่งเข้าประกวดขึ้น YouTube Channel  “ASEAN THAILAND” โดยผลงานที่มียอด view สูงสุดในแต่ละระดับ จะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในระดับนั้น ๆ  โดยคณะกรรมการจะนับยอด viewสุดท้าย เวลา 17.00 น. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2538-0057 ต่อ 103 และดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่www.mfa.go.th/asean หรือ vwww.facebook.com/ASEANThailand.MFA

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/82716