เด็กไทยเจ๋ง! ‘สารพัดช่างตราด’ คว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะ 2020

 

ว.สารพัดช่างตราด คว้าแชมป์แกะสลักหิมะสองปีซ้อน พร้อมด้วย อีกสองทีมจากอาชีวะไทยก็คว้ารางวัลได้

 

       7 ม.ค.63 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัล Best creative Award การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (12th International Collegiate Snow Sculpture Contwst (2020) เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จาก 8 ประเทศ 55 ทีม ภายใต้ผลงาน ชื่อ “รักยืนยาว” ในธีมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และมิตรภาพที่ดีอันยาวนานระหว่างไทย- จีน เน้นย้ำถึงพลังอำนาจแงแกร่ง สมบูรณ์ พูลสุข ยิ่งยืนนาน

       โดยทีมแกะสลักหิมะประกอบด้วยนักศึกษา นายธวัชชัย สนธิพิณ หัวหน้าทีม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ และนางสาวพรรณนิภา นามวิชัย นักศึกษาแผนกการโรงแรม ซึ่งมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ และนายเกริกไกร นนทลักษณ์ อาจารย์แผนกการโรงแรมพร้อมด้วย นายชยกร กุลธวัชชุลิตา อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการแข่งขันและมีความผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 (Second Prize) ของการแข่งขันโดยทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน นักศึกษา ประกอบด้วย นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ นักศึกษา ปวส.2 นายพลรบ รูปคม นักศึกษา ปวส.1 นายอนันตชัย วอทอง นักเรียน ปวช.3 และนายอำพล ธรรมทอง นักเรียน ปวช.1 ทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม ภายใต้ผลงานชื่อ พลังแห่งความสามัคคี “Unity is Strength” ด้วยการจำลองเหตุการณ์ในโลกจินตนาการของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในแดนป่าหิมพานต์ ได้แก่ ไกรสรคชสิงห์ วารีคชสิงห์ เหรา สกุณาเหรา ถ่ายทอดเรื่องราวของ วารีคชสิงห์ ถูกลูกศรของนายพรานลอบทำร้าย ทำให้ ไกรสรคชสิงห์ พร้อมด้วย เหรา สกุณาเหรา สัตว์ทั้ง 3 ได้รวมพลังกันเข้าช่วยเหลืออย่างไม่รีรอ ด้วยจิตใต้สำนึกแห่งสัญชาติญาณที่ดี ที่ควรค่าอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของสังคมมนุษย์โลกในปัจจุบัน

       สำหรับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คว้ารางวัล ที่ 3 จาก ผลงานพลังแห่งชีวิตมนุษย์เพื่ออนาคต จากผลงาน The power of human life to the future ประกอบด้วย โดยมีนายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มีนายอมรรัตน์ ศรีหิน หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์เป็นผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ นายธนากร นวลปลา นายนพดล ศรีอินกิจ นายพัธนพงค์ จันทร์เตย และนายธีรพัฒน์ ฟั่นตื้อ

       ทั้งนี้ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 9 มกราคม 2563 สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 588 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

 

 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา