เด็กไทยเจ๋งคว้า 6 เหรียญทองสุดยอดนวัตกรรมจากมาเลเซีย

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำคณะนักเรียนไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors  Exhibition 2016 (AYIE) ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สพันธรัฐมาเลเซีย 8 ผลงาน  ซึ่งนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล THE BEST MAN INVENTOR จาก INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS’ ASSOCIATION (IFIA) พร้อม 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ Special Award 2 รางวัล โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ 130 ผลงาน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย ไต้หวัน เยเมน เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 481  เวลา 22.05 น. ของวันที่ 14 พ.ค.2559 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า  ได้รับรายงานด่วนเมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค.59  ตามที่ สพฐ. ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors Exhibition 2016 (AYIE) จำนวน 8 ผลงาน ผลการประกวดปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รับรางวัลทั้ง 8 ผลงาน คือ เหรียญทอง 6 เหรียญ แบ่งเป็นนวัตกรรมการเกษตร 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “เครื่องช่วยให้อาหารปลายี่สกไทย” โดย  ด.ญ.กัชบงกช หมอทรัพย์ และ ด.ช.ณัฐภูมิ มีแก้ว นักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สมพ.)8 จังหวัดราชบุรี ผลงาน “ถุงเพาะชำ REUSE” โดย ด.ญ.กัญยานี จันทร์ชู และ ด.ญ.ปิยวรรณ นุ่นพังยาง  ชั้น ม.2  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม.16  จังหวัดสงขลา ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยติดตายาง” โดย น.ส.ธัญธิดา ทองเพชร และ น.ส.ภัทรภรณ์ ทิพย์ป่าเว ชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี สพม.11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทวัสดุก่อสร้าง ผลงาน “วัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูงฆ่าเชื้อ MERS ต้านอนุมูลอิสระ เสริมความงามจากกากเบียร์” โดย นายปิ่นกมล เรืองเดช  ชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี สพม.10 จังหวัดเพชรบุรี ประเภทสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน “การดัดแปลงคาร์บอนโพรงจากแบคทีเรียเซลลูโลสเป็น Polymer Electrode Membrane” โดย นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ชั้น ม. 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลงาน “ ถุงมือสัญญาณจราจร GTS ” โดย นายเจษฎากรณ์ เพชรสถิต และ นายปฏิพล จันทบูรณ์ ชั้น ม.5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนเหรียญเงินประเภทอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่  ผลงาน “ชุดรองแก้วอเนกประสงค์ (Multi-purpose Saucer Set)” โดย น.ส.ขวัญทิวา พัวสัมพันธ์ และ น.ส.ชุติกาญจน์ มหัทธนทวี  ชั้นม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.4 จังหวัดปทุมธานี  และเหรียญทองแดง ประเภทผลิตภัณฑ์พิเศษดูแลบุคคล ผลงาน “รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืนสำหรับผู้สูงอายุ”  โดย ด.ญ.จุฑารัตน์ สุขระ และ ด.ญ.ศศินา  สมเหมาะ ชั้น ม.2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ผลงาน  “วัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูงฆ่าเชื้อ MERS ต้านอนุมูลอิสระ เสริมความงามจากกากเบียร์” ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ยังได้รับรางวัล THE BEST MAN INVENTOR และผลงาน “ถุงมือสัญญาณจราจร GTS ของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศฮ่องกง รวมทั้งผลงาน “ถุงเพาะชำ Reuse” ของโรงเรียนคลองแดนวิทยา ได้รับรางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศจีน อีกด้วย นับว่าปีนี้เด็กไทยเราประสบผลสำเร็จสามารถคว้าเหรียญทองมาถึง 6 รางวัล สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้นำทีมนำข้าราชการและนักเรียนเดินทางไปจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที Asian Young Inventors Exhibition 2016 (AYIE) ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สพันธรัฐมาเลเซีย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีวิสัยทัศน์ ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศ“
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/397571