เด็กไทยเจ๋งคว้า ‘เหรียญทองแดง’ ฟิสิกส์โอลิมปิกเอเชีย


          ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปรากฎว่าสามารถคว้าได้ 1เหรียญทองแดง 5 รางวัลเกียรติคุณประกาศ ดังนี้ นายญาณวรุตม์  พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้รับเหรีญทองแดง นายพชรพล ลีนุเกียรติ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เกียรติคุณประกาศ นายลภัส เปรมเจริญ   โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เกียรติคุณประกาศ นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เกียรติคุณประกาศ นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  เกียรติคุณประกาศ นายธนวัฒน์ ศรวณีย์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เกียรติคุณประกาศ  จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 188 คน จาก 25 ประเทศ/เขตการปกครอง


          ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1  คือ Chen Tianyang  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 2  คือ Xu Yizhou  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3  คือ Grigorii Bobkov จากสหพันธรัฐรัสเซีย ทำคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด คือ Xu Yizhou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด คือ Grigorii Bobkov  จากสหพันธรัฐรัสเซียที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_952499