เด็กไทยมีเฮอีกระลอก จาก 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินเคมีโอลิมปิก

ข่าววงการศึกษา 21 กรกฎาคม 2551


        นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่า จากการที่ผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ได้เดินทางไปร่วม การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2551 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี การแข่งขันดังกล่าวนี้
ผู้แทนประเทศไทยประสบผลสำเร็จได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้
เหรียญทอง นายภาคภูมิ อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เหรียญเงิน นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน
OS 025 ในวันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2551 เวลา 14.20 น. สสวท. จะมีพิธีรับคณะผู้แทนดังกล่าวที่
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตู 5 ตามกำหนดดังกล่าว

 

นายภาคภูมิ อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ประวัติผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2551

 
ภาพ/ข่าว : ปชส.สสวท.
ที่มา: ปชส.สสวท.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ