เด็กไทยผงาด! คว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก

          วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับ2นักเรียนเก่งที่คว้ารางวัล เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ด.ญ. พิรานันท์ เฉตระการ น้องหนูดี ป.2/11 รร. อนุบาลร้อยเอ็ด รางวัลเหรียญทอง

2. ด.ช. ณธเดช สัจจะสนทิศ น้องยูไค ป.1/11 รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกรายการ World International Mathematical Olympiad

          ซึ่งเป็นการรวมสุดยอดนักเรียนรางวัลเหรียญทองจาก 2 รายการใหญ่ ที่มีนักเรียนจาก 33 ประเทศเข้าร่วมสอบคัดเลือกใน 2 รายการ
1. การสอบแข่งขันรายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2562 ณ จังหวัด ภูเก็ต มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,700 คน
2. การสอบแข่งขันรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO)ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 29 สค-2 กย 2562 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน เฉพาะนักเรียนที่สอบได้รางวัลเหรียญทองจากทั้งสองรายการข้างต้น จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad ในครั้งนี้

          ดังนั้น WIMO จึงเป็นการแข่งขันรายการสุดยอดแห่งปีของนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองจากทั่วโลก ซึ่งใน WIMO2019 ณ กรุงโตเกียว ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองทั้งหมด 167 คน จาก 12 ประเทศดังนี้ Team Australia, Team Bulgaria, Team Hong Kong, Team India, Team Indonesia, Team Malaysia, Team Myanmar, Team Philippines, Team Sri Lanka, Team Thailand, Team Ukraine, Team Singapore

          สำหรับ ผลการสอบแข่งขัน ทีมนักเรียนเหรียญทองจากประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทั้งทั้งสิ้น 48 คน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้ เหรียญทอง (Gold ) 21 คน เหรียญเงิน (Silver) 11 คน เหรียญทองแดง (Bronze) 13 คน รางวัลชมเชย (Merit Award) 3 คน

          ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนตัวแทนคณะครู/อาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง2คนด้วย ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานให้เราดูแลยืนยันผู้บริหารรวมถึงคณะครูอาจารย์จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ

ที่มา : แนวหน้า