เด็กไทยชนะเลิศแข่งเลขโอลิมปิก

          เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 6 ส.ค. นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สพฐ. พร้อมคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่าง ๆ 12 คน ที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย “Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017” ที่เมืองหนองชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.- 6ส.ค.60 ได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่เอ็มยู 65 ทั้งนี้ในการแข่งขันผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองได้แก่ ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          ส่วนเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ศุภกฤต คชสาร จากโรงเรียนหอวัง, ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย , ด.ญ.รินนารา แสงพิสิทธิ์ และ ด.ช.นรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒปทุมวัน และเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.รัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ญ.ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) ด.ช.มุฑิราช ลักษณวิศิษฐ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒปทุมวัน
          สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน 1,041 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ฮ่องกง จีน (จาก 23 มณฑล) ไทย มาเก๊า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวิสัยทัศน์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศอีกด้วย.–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์