เด็กไทยคว้า4 เหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิก          เด็กไทยคว้า4 เหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 29 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กลับถึงไทย 23 ก.ค.นี้ เที่ยวบิน EK 374  เวลา 8.00 น


          วันนี้( 22ก.ค.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สสวท.ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15 – 22 ก.ค. 2561 โดยในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 70 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 270 คน มีผู้ได้รับเหรียญทอง 27 คน เหรียญเงิน 54 คน เหรียญทองแดง 80 คน อันดับที่ 1 ของโลกคือ เวียดนาม อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 คือ จีน ไทเป ข้อสอบประกอบด้วยภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ภาคทฤษฎีแบ่งเป็นชุด A จำนวน 3 ชั่วโมงและชุด B จำนวน 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง


          ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวต่อไปว่า ในการแข่งขันผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 4 เหรียญเงิน ดังนี้ นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร นายปารีส นิลทลักษณ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม นายฐิติวัสส์  อัศวเลิศพลากร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และนางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีม รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาฯ รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  รศ.ดร.ธีระพงษ์  บัวบูชา จุฬาฯ  ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และอาจารย์ทวินันท์ แสงขัติยะ นักวิชาการ สสวท.ผู้จัดการทีม ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 23 กก.ค. 2561 เที่ยวบิน EK 374  เวลา 8.00 น. โดยสสวท. จะมีพิธีรับคณะผู้แทนเวลา 8.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/656350