เด็กไทยคว้า3เหรียญทอง ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

นักเรียนไทยสุดยอดคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

          วันนี้ (29 ก.ค) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 9 ชิ้นงาน 16 คน เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 พร้อมได้คะแนนสูงสุดประเภท อาหารและเกษตรกรรม และ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้ง 6 รางวัล special award รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล โดยรางวัลเหรียญทองได้แก่ 1. “อุปกรณ์ช่วยตัดไม้หนาม” ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดในประเภทอาหารและเกษตรกรรม โดยเด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์ และ และเด็กหญิงลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี) 2. ผลงาน “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) โดยผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย 3. ผลงาน “กระถางรักษ์โลก” โดยนางสาวจิราวรรณ บัวสุวรรณ และ นางสาวอโนชา ปันโตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย)

          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนรางวัล 1 เหรียญเงิน คือผลงาน “เมล็ดเทียม” โดยนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) และอีก 1 รางวัลเหรียญทองแดง คือผลงาน “วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนิลในการปรับปรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึงและการขึ้นรา” โดยนางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย และ นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.12 (พัทลุง) นอกจากนี้ยังมีอีก 4 รางวัล special award ได้แก่ “อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม” โดยเด็กหญิงณัฐวรา ตันสูงเนิน และ เด็กชายธนชัย เพ็งสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.2 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศอินโดนีเซีย ผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกร ปัญญาโสด และนางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศไต้หวัน ผลงาน “เตาย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ” โดยเด็กหญิงมนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ เด็กหญิงปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากประเทศมาเก๊า และประเทศจีน และผลงาน “ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ System หรรษา” โดยเด็กหญิงวีรวดี อยู่ทอง และ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากประเทศฮ่องกง

          “สำหรับการประกวดและจัดแสดงผลงานครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ รวม 125 ชิ้นงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย  อิตาลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย นับว่าในปีนี้เด็กนักเรียนไทยประสบผลสำเร็จอย่างมาก ที่สามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมคะแนนรวมสูงสุด และ special award จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ (IEYI 2017) สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้นำทีมนำข้าราชการและนักเรียนเดินทางไปจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถ ด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวิสัยทัศน์ ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศอีกด้วย” นายการุณ กล่าวและว่า ทั้งนี้คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 31 ก.ค.2560 เวลา 04.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/588437