เด็กไทยคว้า3ทอง3เงินคณิตโอลิมปิกที่โรมาเนีย


          เด็กไทยเก่งคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการที่ประเทศโรมาเนีย  เผยทีมไทยทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 5 ของโลกจาก 107 ประเทศ


          วันนี้(13 ก.ค.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดส่งคณะผู้แทนประเทศไทย 6 คน ไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 3 -14 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองคลูช -นาโปกา ประเทศโรมาเนียนั้น ขณะนี้การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน โดยคะแนนรวมของทีมประเทศไทยทำได้เป็นอันดับที่ 5 ของโลก จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 107 ประเทศ          ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียนไทยที่ได้เหรียญทอง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปพณ ละเภท รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม , น.ส.ยลรดา ยงพิศาลภพ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และนายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ส่วน 3 เหรียญเงิน ได้แก่ นายจิรายุส จินาพงษ์  รร.กำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง , น.ส.ฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และนายธนา สมศิริวัฒนา รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ


          ” ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 594 คน จาก 107 ประเทศ โดยเป็นนักเรียนชาย 534 คน และนักเรียนหญิง 60 คน ซึ่งน.ส.ยลรดา ยงพิศาลภพ จากทีมประเทศไทย สามารถทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหญิงทั้งหมด 60 คน  ทั้งนี้คณะอาจารย์ประจำทีม ประกอบด้วย อาจารย์ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา นักวิชาการอิสระ เป็นหัวหน้าทีม ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาฯ เป็นรองหัวหน้าทีม ดร.พงศ์พล เรือนคง ม.เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ จุฬาฯ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม และน.ส.วรนารถ อยู่สุข นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม โดยคณะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันอาทิตย์ 15 กรกฏาคม 2561 เที่ยวบิน TK 064 เวลา 09.40 น.” ผอ.สสวท.กล่าว


ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/654833