เด็กไทยคว้า 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่อิสราเอล


          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม ที่กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ปรากฏว่าผู้แทนไทยทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ เหรียญทอง นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, เหรียญเงิน นายพัสกร โพธานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ นายปัณณธร ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เหรียญเงิน และนายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และเหรียญทองแดง นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมฯ


          ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวอีกว่า การสอบภาคทฤษฎีมีข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ เวลาสอบ 5 ชั่วโมง และการสอบภาคปฏิบัติมีข้อสอบ 2 ข้อ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะปฏิบัติการประกอบกับทฤษฎีในการแก้ปัญหาข้อสอบทั้ง 2 ข้อ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 360 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 151 คน อาจารย์ผู้สังเกตการณ์ 75 คน รวมเข้าแข่งขันจาก 78 ประเทศ/เขตการปกครอง โดยนักเรียนที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุดคือ Yifan Sun จากจีน


          ทั้งนี้ คณะผู้แทนจะกลับถึงไทยวันที่ 16 กรกฎาคม เที่ยวบิน TG 4584 เวลา 14.10 น.มีพิธีรับเวลา 14.40 น.ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_1581498