เด็กไทยกวาด 3 แชมป์คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

เด็กไทยผงาดเวทีโลก คว้า 3 แชมป์ พร้อมรางวัลคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศได้เหรียญคล้องคอทุกคน
          วันนี้(5 ก.ค.)ที่เมือง Burgas สาธารณรัฐบัลแกเรีย ได้จัดให้มีพิธีประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (BIMC 2018)ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561  International Mathematics  Competition 2018 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคม 2561 โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 612 คน จาก 28 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ บัลแกเรีย แคนาดา คาซัคสถาน จีน ไต้หวัน ไทย ทาจิกิสถาน ฟิลิปปินส์ เนเธอแลนด์ เนปาล เวียดนาม  มาเลเซีย มาเก๊า  เม็กซิโก ศรีลังกา ซิมบับเว ไซปรัส รัสเซีย โรมาเนีย ยูเครน ออสเตรเลีย อินเดีย อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ อิหร่าน และฮ่องกง


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 คน แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา 16 คน และระดับมัธยมศึกษา 16 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน โดยระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.พิพิชชญะ ศรีดำ อยากโรงเรียนนานาชาติบลูส์เบอรี่-หาดใหญ่ จากจังหวัดสงขลา เหรียญทองแดง จำนวน 8 คนได้แก่ ด.ช.ก้องกิดากร แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียน(รร.)วัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ด.ญ.ปรียากร ตั้งวิไลเสถียร รร. อนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ  จากรร.กรพิทักษ์ศึกษา จากกรุงเทพมหานคร ด.ช. ณัฐดนัย คุลิมา จากรร. อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ช.ภูมิพิรัชย พันพินิจ จากรร.อนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.พัทธดนย์ เพ่งพินิจ จากรร. อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ช.ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช จาก รร. อนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ ด.ช. วิริยกานต์ คีรีวิเชียร จาก รร. อนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม


          รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช. กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ จาก รร. ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง กทม. ด.ช ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม จาก รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ด.ช.วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร จาก รร. เซนต์คาเบียล กทม. ด.ช. กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง จาก รร. อนุบาลระยอง จังหวัดระยอง ด.ช.พุฒิสรรค์ ก่อเศรษฐรัชต์ จาก รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ด.ช.อติกันต์ หวลเจริญทนต์ จาก รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์ ม.ฝ่ายประถม กทม. และด.ช.คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ จาก รร. จอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


          ระดับมัธยมศึกษา ได้ 7 เหรียญทองได้แก่ ด.ช. ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ จาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ด. ช. ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ จากรร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ด.ช.นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ จาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.น.ส.อริสรา จิรชัยกิตติ จาก รร.มัธยมปัญญารัตน์ กทม. ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ จาก รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน นายชยพล เขาว์วีระประสิทธิ จาก รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน และนายจิรภัทร รุจิรายุกต์ จาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.


          เหรียญเงิน จำนวน  5 เหรียญเงินได้แก่ ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ จาก รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. น.ส.พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ จาก รร.บดินทรเดชา(สิงห์ นิงหเสนี)กทม. ด.ช.กิตติ โอภาสเมธีกุล จาก รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน กทม. ด.ช.ธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล จาก รร. เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ด.ช.ปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์ จาก รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน กทม.


          เหรียญทองแดง 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.พชร จำปา จาก รร. บูรณะรำลึก จังหวัดตรัง น.ส.ภัทรณิชา ดาวสดใส จาก รร. ธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา


          สำหรับรางวัลชมเชย 2 คน ได้แก่ ด.ช.ธัญพร ขาวพลัด จากโรงเรียนสตรีวิทยา และ นายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ จาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.


          นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีมจำนวน 3 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 1 ทีมและมัธยมศึกษา 2 ทีม และที่สำคัญ เด็กไทยยังทำคะแนนบุคคลสูงสุดกว่าประเทศอื่น ซึ่งทำคะแนนได้เท่ากันจำนวน 2 คน ได้แก่ด.ช.ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ จาก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และ ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ จาก รร. สาธิต มศว.ปทุมวัน


          ด้านนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจในตัวนักเรียนที่มีความอดทน ตั้งใจฝึก ซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เด็กไทยประสบผลสำเร็จในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติเพราะทุกคนจะต้องผ่านการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จังหวัด ภาค จนมาเป็นตัวแทนประเทศไทย และขอขอบคุณท่านเลขาธิการ กพฐ ผู้บริหาร ทีมงานผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนและเชื่อมั่นว่า วิชาคณิตศาสตร์จะฝึกให้เด็กไทยมีความคิดที่รอบคอบ มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เมื่อกลับไปถึงประเทศไทย สพฐ. จะมีการวิเคราะห์ ขยายผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ไปยังโรงเรียนทุกประเภทที่มีความหลากหลาย บริบทที่แตกต่างกัน เพื่อนำวิธีการที่ประสบความสำเร็จในเวทีประเทศบัลแกเรียมาไปใช้ต่อไป


ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/653280