เด็กไทยกวาดรางวัล หุ่นยนต์นานาชาติที่ฮ่องกง

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นำนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ International Robotic Olympiad 2018 ณ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฮ่องกง (Hong Kong Science Park) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาจำนวน 8 ทีม เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับทีมจาก มณฑลเหลี่ยวหนิง เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า ฮ่องกงมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับรางวัลรายการต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก เขต 2 ชนะเลิศหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ปั่นพลังงานด้วยมือ (Hand Generator Single Motor Appearance Design Competition)

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ชนะเลิศหุ่นยนต์ใต่ราว(ทีม A) (Hand Generator Horizontal Bar Climbing Robot Competition)

รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ใต่ราว(ทีม b และรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ชกมวย (Robot Boxing Competition) โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ชนะเลิศหุ่นยนต์ใต่ราว(ทีม A) (Hand Generator Horizontal Bar Climbing Robot Competition)รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ใต่ราว(ทีม b และรองชนะเลิศอันดับ 3 หุ่นยนต์เตะจุดโทษ (Robot Penalty Shoot-out Competition) โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ชนะเลิศหุ่นยนต์ไตรกีฬา (Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition)

ชนะเลิศหุ่นยนต์ปืนบันได(ทีม A) (Hand Generator Ladder Climbing Robot Competition)และรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ปืนบันได(ทีม b โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 ชนะเลิศหุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ (Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition) และรองชนะเลิศอันดับ 1หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ววิ่งผลัด (Robot Horse Relay Competition)

       โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.เขต 28 (ยโสธร) ชนะเลิศหุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ (Planet Exploration Competition) โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว (Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition) และรองชนะเลิศอันดับ 3 หุ่นยนต์หนอนความคิดสร้างสรรค์ (Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition)และโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ลากม้านั่ง(ทีม A) (Hand Generator Robot Sled Race) และรองชนะเลิศอันดับ 2(ทีม b นอกจากนั้นแล้วยังมีสถานศึกษาที่แข่งขันในประเทศไทยเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม

       ด้านนางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ สพฐ. ได้เปิดโอกาสเปิดเวทีการแข่งขันให้กับเด็กๆเพราะนอกจากเด็กเหล่านี้จะได้แสดงศักยภาพในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศแล้ว ยังได้ออกมาสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ว่าเด็กในวัยเดียวกันซึ่งเป็นเด็กต่างชาตินั้นทีความสามารถและมีศักยภาพอย่างไรบ้างเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนของ สพฐ. เองเราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดศักยภาพของเด็กๆที่มีความสามารถในแต่ละด้านซึ่งมีหลายเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการ ทักษะทางวิทยาศาสตร์รวมถึงด้านเทคโนโลยีและด้านอาชีพ ซึ่งการแข่งขันไม่ได้หมายถึงการแพ้ชนะหรือต้องมาชนะเพียงอย่างเดียวก่อนเดินทางมาเราได้จัดการอบรมให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันในการต่อยอดเรื่องของการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาเรื่องของเทคนิคต่างๆ เมื่อมาถึงเวทีเขาต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต ไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะในส่วนนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตที่ดี ที่เขาจะต้องนำไปใช้ในอนาคต

ที่มา:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1744945782254602&id=1611166045632577