เด็กไทยกวาดรางวัลไม่ยั้ง 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2551

   นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เปิดเผยว่าตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คน ไปร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2551 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้

3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน โดยครั้งนี้ถือว่าได้รับรางวัลดีที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นต้นมา จากฝีมือของ

นายพลณพ สมุทรประภูติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง

นายณภัทร ภู่วุฒิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง

นายกวิน สุรกิจบวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรียญทอง

นายวิศรุต ปิ่นรอด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน

นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน

คณะผู้แทนฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2551

ด้วยเที่ยวบิน TG 683 เวลา 13.05 น. สสวท.จะมีพิธีต้อนรับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตามกำหนดดังกล่าว

                  รศ. สุวรรณ คูสำราญ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์หัวหน้าทีม

กล่าวถึงผู้แทนประเทศไทยทั้ง 5 คนว่ากว่าที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ทุกคนต้องฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองและอดทน

ในการพยายามแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก การเตรียมพร้อมที่ผ่านมาเน้นฝึกแก้ปัญหาและฝึกทักษะที่ซับซ้อน

อาจารย์ในทีมได้นำจุดอ่อนที่พบจากการแข่งขันครั้งก่อนโดยเฉพาะจากเวทีแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเซีย

มาแนะนำเพิ่มเติมด้วย

                 นายพลณพ สมุทรประภูติ เล่าว่าเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพราะอยากเรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ชอบฟิสิกส์เพราะน่าสนใจ สามารถเข้าใจหลักการและนำไปประยุกต์ใช้โดยมีเทคนิคแพรวพราวน่าตื่นตาตื่นใจ

การเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการทำให้ได้เรียนรู้ที่จะสร้างความมุ่งมั่น โดยอยู่กับปัญหานานๆ จนสามารถแก้ได้สำเร็จ

เคล็ดลับการเรียนดีคือตั้งใจเรียนใช้จินตนาการเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เรียนแจ่มชัดขึ้น ไม่ท้อเมื่อเจอเรื่องยากๆ

ฝากถึงเพื่อนๆ ว่าขอให้ยึดมั่นในแนวทางของตนเองอย่าเห่อตามค่านิยมหรือกระแสใดๆ

                  นายณภัทร ภู่วุฒิกุล (นิค) เล่าว่าเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการเพราะรุ่นพี่แนะนำ และครอบครัว

ก็ให้การสนับสนุนการเรียนอย่างดี ชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนและนิยายกำลังภายใน รางวัลที่ดีใจมากในวัยเด็ก

ก็คือได้ดาว 2 ดวงจากการวาดรูปสุนัขส่งคุณครูตอนอนุบาล 2 และแสดงเป็นไก่กับต้นไม้ในงานโรงเรียนสมัยประถมด้วย

                 นายกวิน สุรกิจบวร เผยว่าเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการผ่านมูลนิธิสอวน. เพราะชอบฟิสิกส์

การเข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับความรู้มาก ฝากข้อคิดถึงเพื่อนๆ เยาวชนว่าอย่ามัวแต่ฝัน อยากได้อะไรขอให้ตั้งใจทำ

               นายวิศรุต ปิ่นรอด (เอิร์ท) เผยว่าประสบการณ์จากโครงการโอลิมปิกวิชาการทำให้ได้รู้จักเพื่อน

ที่สนใจเรื่องคล้ายๆกันชอบฟิสิกส์เหมือนกัน อนาคตอยากเป็นนักวิจัยที่ทำประโยชน์ให้ชาติ

เรื่องการเรียนจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไป ถ้าเรียนไม่เก่งจะปล่อยวางบ้างแต่ขอให้พยายามตั้งใจก่อน

ถ้าสนุกกับการเรียนได้ก็จะทำให้เราเรียนดีเอง ประทับใจแรงสนับสนุนจากครอบครัวเพราะคุณแม่

จะให้พรก่อนออกจากบ้านทุกวันครับ

                        นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล หรือ เคน เผยว่าผมอยากให้การสอบ A – Net เลิกรวมวิทยาศาสตร์

3 ตัวเข้าด้วยกัน การทำเช่นนี้เป็นเพราะไม่เคยเรียนและไม่รู้จักวิทยาศาสตร์จริง ก่อนไปแข่งขันไม่ได้ตั้งเป้าอะไร

ตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยอย่างดีที่สุด เรียนดีเพราะคุณพ่อปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ และคุณแม่ก็สนับสนุน

ฝากถึงเพื่อนๆว่าทุกคนสามารถทำสิ่งที่ตัวเองรักได้ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นด้านวิชาการ

แต่ค้นหาให้เจอแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้สำเร็จครับ

นายพลณพ สมุทรประภูติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายณภัทร ภู่วุฒิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายกวิน สุรกิจบวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
นายวิศรุต ปิ่นรอด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประวัติผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2551

********************************************
ที่มา: ปชส.สสวท.