เด็กและเยาวชนดีเด่นของชาติ

ชมภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2015/jan/006.html

ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล – กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 771 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558