เด็กเก่ง นร.เชียงราย คว้ารางวัลพระราชทานฯ อันดับ 1 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 3 รางวัล


          เชียงราย-นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


          เมื่อวันที่ 26-27 ส.ค.62ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้


1. สาขา นวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนียมร่วมกับรังสียูวีเพื่อพัฒนาเฉดสีของปีกแมลงทับในการทำเครื่องประดับไทย
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นายพีรพล สิงหา นายอาคม ชัยโชค และนางสาวจิราภรณ์ ไพรสันเทียะ


2. สาขา นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
โครงงานเรื่อง การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยนาโนไททาเนียมเพื่อใช้เป็นผมเทียม
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นางสาวธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร นางสาวศุภิชา วิสูตรสกุล และนายวัทธิกร ชุ่มมงคล


3. สาขา นวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรรม
โครงานเรื่อง การใช้สารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นางสาวกัลยาณี ธรรมธิ และนางสาวระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ฝึกสอนที่มา : 77 ข่าวเด็ด