เด็กเก่ง คว้าเกียรติบัตรเหรียญทอง

 



     เด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ “ต้นน้ำ” อายุ 7 ขวบ นักเรียนเก่งจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี คว้ารางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ขวบ ในเวทีการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี และเปิดโอกาสแสดงความสามารถต่อสาธารณชนในการถ่ายทอดพลังดนตรีร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนนอกระบบพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ที่สำคัญ “ต้นน้ำ” วิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ เล่นเปียโนเพราะมีครูฝึกสอนที่มากความสามารถ โดยอาจารย์ไพจิตร วงศ์มั่นกิจการ จนคว้ารางวัล Golden Prize ประเภท Piano Solo Category A รุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี พร้อมขึ้นเวทีโชว์ความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนหลักสูตร Yamaha Music Worldwide Education System รับรองโดย Yamaha Music Foundation มาตรฐานหนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนเยาวชนคนเก่งเมืองสุพรรณโชว์ลีลาการบรรเลงเปียโนในเวที Yamaha Thailand Music Festival 2016 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2016 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต



 


 


ที่มา : http://www.thaipr.net/education/696092