เด็กเก่งแข่งขัน เล่านิทานสีขาว : บ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความดีงาม

 

     ผ่านพันไปแล้วกับการประกวดเล่านิทานในโครงการ “นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม” จัดโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเล่านิทาน อายุระหว่าง 6-12 ปี จากทั่วประเทศ โดยการส่งคลิปเสียงการเล่านิทานจากหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต” เล่ม 1-3 ผลงานเขียนของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้ามาประกวด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในรอบตัดสินมีผู้ผ่านการคัดเลือก รวมจำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6-8 ปี จำนวน 10 คน และรุ่นอายุ 9-12 ปี จำนวน 10 คน
     ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 6-8 ปี  รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ด.ญ.ธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย ด.ช.ภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถมศึกษา)  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 9-12 ปี รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณฐพัชร์ อติเปรมินทร์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ด.ช.นครินทร์ ฮวดสุวรรณ์  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย ด.ญ.อริยาทิต นวชิต โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     การประกวดเล่านิทานเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกทางจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องมีพื้นฐานสำคัญจากการอ่าน “นิทาน” เป็นสื่อกลางอันทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับทั้งสาระความรู้ จินตนาการ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และแง่คิดคุณธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนิทาน ซึ่งหากเราปลูกความดีงามเอาไว้ ในใจเด็กๆ ผ่านนิทานตั้งแต่วัยเยาว์ เราก็จะได้เห็นดอกและผลที่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/87091