เด็กอาชีวะเจ๋ง! คว้าสุดยอดแชมป์-มทร.ธัญบุรีคว้าอันดับ 2 ′แกะสลักน้ำแข็งโลก′ ที่จีน

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219210l.jpghttp://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219175l.jpg

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ส่งทีมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 (the 8th International Collegiate Snow Sculpture 2016) ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มกราคม 2559 ซึ่งจัดโดย Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452231012l.jpg

โดยมีทีมตัวแทนวิทยาลัยในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) สระบุรี 2.วอศ.  เสาวภา และ 3.วอศ. สุราษฎร์ธานี และในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 64 ทีม 11 ประเทศ ประกอบด้วย 1.เกาหลี  2.ญี่ปุ่น 3.ฝรั่งเศส 4.อังกฤษ 5.รัสเซีย 6.ไต้หวัน  7.ไทย 8.ฮ่องกง 9.เบลเยียม 10.อเมริกา และ11. จีน ทีมต่างประเทศ 18 ทีม

เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อว่า ผลการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ปรากฏว่า 1.วอศ. สุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน Thailand′s folk Wisdom ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด Top-Grade Awards(สุดยอดแชมป์) มีชื่อผู้ควบคุมและนักศึกษา ดังนี้ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ฝึกสอน ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ นายณัฐวุฒิ อยู่จุล นายณพัชรักษ์ บรรเทา และนายธิติ จิระปฎินันท์

2. วอศ. เสาวภา ในชื่อผลงาน Going Global Through One Belt One Road  ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เทคนิคยอดเยี่ยม (Best Technique Awards) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มีครูผู้ฝึกสอนคือ นายนิคม สุขีพิพัฒน์ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ นายกีรติ จุฬาโอฬาร ส่วนนักเรียน ดังนี้ นายภัควัฒน์ พรมโสภา นางสาวบุษบา พรมโคต นางสาวธิดาพรรณ อุปถัมภ์

และ 3.วอศ. สระบุรี ในชื่อผลงาน The silk Road ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีครูผู้ฝึกสอน คือ นายพูลรัตน์ พึ่งอารมณ์ และ นายกิตติพล วิเชียร์เชื้อ ครูฝึกสอน ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายจักรพรรดิ์ เจริญผล นายทิวากร ภูทองเงิน นายโชคชัย ซ้ายมีแสง และนายธนพล คะนองเดช ทั้งนี้โดยการนำทีมของ นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาสอศ.และทีมแข่งขันจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลาประมาน 18.05  โดยเที่ยวบิน CA959

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219254l.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219288l.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการแข่งขัน 8 ปีที่ผ่านมา วอศ.สระบุรี คว้าแชมป์มา 6 ปีซ้อนนับแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 7 ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนปีแรกสอศ.ไม่ได้จัดส่ง สำหรับปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 นี้ อาชีวะคว้ารางวัลสุดยอดแชมป์(Top-Grade Awards) และรางวัลชนะเลิศด้านเทคนิคยอดเยี่ยม(Best Technique Awards)  โดยรางวัลสุดยอดแชมป์ อาชีวะคว้าเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับแต่มีขึ้นปีแรกเมื่อปี 2558 โดยปี 2558 วอศ.สระบุรี ได้รางวัลนี้ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เหนือกว่ารางวัลที่ 1 

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219375l.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452219394l.jpg

นางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า ในส่วนของมทร.ธัญบุรีซึ่งได้ส่งตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในชื่อผลงาน “The Belt and Road” เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เช่นกัน ปรากฏว่าได้ที่ 2 ซึ่งมทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีมแกะสลักหิมะของมทร.ธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วยนายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นายสาธิต กระเทศ นายปิยะพงศ์ รัตนภพ และนายพิทักษ์ นวลปา โดยมีนางอริยา สุอังคะวาทิน นายนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ นายคมสันต์ คำสิงหา และนายวรรษกร คงถาวร เป็นผู้ดูแลตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้สำหรับทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เมื่อปี 2556 ในผลงาน “สุพรรณหงส์” คว้ารางวัลชนะเลิศด้านเทคนิคยอดเยี่ยม  และเมื่อปี 2557 ผลงาน “อนันตนาคราช” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452238267l.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452238218l.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452238233l.jpg

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522191061452238244l.jpg