เด็กหญิงปวิชญา หงษ์ขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

 width=

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ปวิชญา หงษ์ขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 width=

ที่มา : โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา จังหวัด นครราชสีมา