เด็กน้อยสงขลา เจ้าของเหรียญทอง สสวท. หลายสมัย

 src=


เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ชื่อเล่น ผักหวาน อายุ 11 ปี อยู่ชั้นป.6 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าของเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 และเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และล่าสุดได้คว้าเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จาก สสวท. มาครอบครอง
 


นอกจากนั้น ณิชวดียังเคยได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555 และ 2556 คะแนน Pre-gifted&EP 2556 ประเภทคะแนนรวมชั้น ป. 3 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ คะแนน Pre-ประถมศึกษา ชมรมบัณฑิตแนะแนว คะแนนรวม 5 วิชา ได้ที่ 1 ของประเทศทุกปีตั้งแต่ ป.3-ป.5 พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 


“หนูชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะ เป็นวิชาที่ต้องอาศัยหลักเหตุผลในการเรียน และหนูเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วถ้าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน โดยผ่านทางการทดลอง หนูคิดว่าวิทยาศาสตร์มันสนุกและน่าสนใจเพราะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ชอบคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่มีความแน่นอน มีคำตอบที่ชัดเจน และสามารถต่อยอดไปยังวิชาอื่นๆ ได้ เรียนแล้วสนุก คือ ทำให้หนูเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทำโจทย์ใหม่ๆ สำเร็จ หนูชอบคณิตศาสตร์ในหมวดเรขาคณิต แล้วก็ตรรกศาสตร์”
 


ณิชวดี เล่าว่า ครั้งแรกที่เริ่มเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. ก็คือตอนป.3 ในตอนนั้น พ่อกับแม่ของหนูช่วยกันติวให้ทุกวัน ครอบครัวของเราใช้หลักในการตั้งใจเรียนสม่ำเสมอและไม่หักโหม ในช่วงก่อนสอบ สสวท. ก็ได้ไปซื้อหนังสือเฉลยข้อสอบเก่ามาทำโจทย์


 


 src=


เทคนิคการเรียน


เมื่อสอบถามถึงเคล็ดลับการเรียนนั้น โดยปกติในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียน จดเนื้อหาที่ครูสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือพอกลับมาบ้านก็ทำการบ้านให้เสร็จ แล้วอ่านหนังสือทบทวนในช่วงใกล้สอบก็จะรวบรวมเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดมาสรุปย่อด้วยปากกาเมจิกเพราะจะจำได้ดีเมื่อจดเป็นสี ๆ หรือไม่ก็ทำ Mind Map แล้วก็ทบทวนที่ตัวเองจดอีกที และหาข้อสอบเก่ามาทำเพื่อให้ทราบว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องไหนอีกบ้างแล้วไปค้นคว้าเพิ่มเติม
 


การเรียนเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็เรียนกับพ่อแม่ พ่อช่วยติวคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ส่วนแม่ช่วยติววิชาชีววิทยากับภาษาอังกฤษค่ะ เรียนเสริมฝึกทักษะคณิตศาสตร์และเรียนทำแลปวิทยาศาสตร์ ยามว่างชอบอ่านหนังสือ เล่นดนตรีไทย แล้วก็ชอบวาดรูปค่ะ เวลาว่างๆ ก็จะซื้อวรรณกรรมมาอ่านสักเล่ม หรีอไม่ก็นั่งวาดรูปเล่น


 


 src= 


ณิชวดีแบ่งเวลาเรียนโดยจัดเป็นตารางเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น นอกจากนั้นยังช่วยงานบ้านคุณแม่ เช่น เช็ดโต๊ะ ล้างจาน กวาดบ้าน ดูแลสุนัข ตากผ้าก่อนหน้าที่เคยติวให้กับเพื่อนจนเพื่อนทำคะแนนสอบได้ดี หลังจากนั้นเพื่อน ๆ ในห้องมาขอให้ติวให้ช่วงสอบ ทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
 


โรงเรียนที่ณิชวดีกำลังศึกษาอยู่ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสนใจนำสะเต็มศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน โดยให้ทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์โดยให้ใช้กระบวนการวางแผนและออกแบบ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักการวางแผน มีจินตนาการและรู้จักแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่สนุกและท้าทาย
 


“ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ของ สสวท. ช่วยให้หนูมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ช่วยให้ทราบว่าศักยภาพอยู่ในระดับไหนในชั้นเรียนและต้องพัฒนาอะไรให้มากขึ้นเท่าใดจึงจะประสบความสำเร็จได้เข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้ และมีสื่อการเรียนสนุก ๆ ส่งมาให้ฟรีที่บ้าน” ณิชวดี กล่าว ส่วนเป้าหมายในอนาคตอยากมีงานที่มั่นคงทำมีรายได้และเมื่อมีโอกาสจะได้ช่วยเหลือสังคม


 


 src=
 


ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการสร้างวินัยในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ


นางโชติแสง กาญจนโฆษิต คุณแม่ของณิชวดี กล่าวเสริมว่า ตนได้สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเมื่อพบเห็นสิ่งรอบตัวก็ได้กระตุ้นให้บุตรสาวได้ใช้ความคิดหาคำตอบจากการค้นคว้าเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดโดยให้ศึกษาด้วยตนเองก่อนแล้วมาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ฟังผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการสร้างวินัยในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยจะช่วยกันตั้งเป้าหมายว่าใน 1 สัปดาห์ลูกจะใช้เวลาเพิ่มเติมความรู้เรื่องอะไรบ้างมากน้อยเพียงใด
 


“การฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนวันละครึ่งชั่วโมงประกอบกับที่โรงเรียนมีการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเมื่ออยู่ที่บ้านน้องผักหวานได้ฝึกฝนทักษะจากการบ้านของโรงเรียนและที่ให้เรียนเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มนั้นจะเน้นให้เรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่การท่องจำสูตรแต่อย่างเดียวค่ะ”
 


วิธีเลือกโรงเรียนให้ลูกนั้นจะเลือกโรงเรียนที่สภาพแวดล้อมดีมีความพร้อมในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับเด็กๆมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีและที่สำคัญคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และคุณครูที่มีความสามารถและเอาใจใส่นักเรียนดี ทั้งนี้โรงเรียนกับครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กคือโรงเรียนควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากโรงเรียนคือบ้านที่สองของเด็ก เด็กควรที่จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขเมื่ออยู่ที่โรงเรียนจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ตลอดถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กให้ดียิ่งขึ้น
 


“ขอบคุณโครงการของ สสวท. ที่จัดกิจกรรมดีๆ ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะ” นางโชติแสง กล่าวทิ้งท้าย


 


 ที่มา : สินีนาฎ ทาบึงกาฬ ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.