เชิญร่วมประกวด สื่อวีดีทัศน์ ด้านเกมส์การศึกษา เว็บไซต์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ปี 2009 กับ Japan Prize ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค.2552

 

 

 

            เลขาธิการ Japan  Prize ประเทศ ญี่ปุ่น แจ้งว่าเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดย Japan Broadcasting Corporation (NHK) ตั้งแต่ปี 1965  พ.ศ.2508 มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประกวดแข่งขันเพื่อผลิตรายการด้านการศึกษาของทั่วโลก และส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันนี้ระหว่างประเทศโดยในปี 2008 มีผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 293 ชิ้น จาก 173 องค์กร 59 ประเทศ และในปี 2009 จะมีการจัดประกวดทางด้านสื่อวีดีทัศน์ ด้านเกมส์การศึกษา เว็บไซต์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานสามารถจัดส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของ Japan Price  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฏาคม 2552 จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานของไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าว โดยสามารถศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์  http://www.nhk.or.jp/jp-prize

                                        อีเมล์ : s01602-japan-prize@nhk.or.jp

 

 

แหล่งที่มาของข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ