เชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑

             

               สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑ ประเด็น กระทรวงศึกษาธิการ..กับการเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษาโดย รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (PHONE IN) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๗.๔๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

 

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.