“เครื่องวัดระดับน้ำตาล" เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ผลงานของเด็กลาดกระบัง

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ปัจจุบันการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ยังต้องใช้วิธีการเจาะเอาตัวอย่างเลือด จากผู้ป่วยไปทำการวิเคราะห์หาระดับน้ำตาล แม้ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงก็จำเป็นที่ต้องเจาะเลือดไปวิเคราะห์บ่อยๆ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวด รวมทั้งเครื่องตรวจระดับน้ำตาลแบบเจาะเลือดนั้น ถึงแม้ว่าตัวเครื่องเองมีราคาไม่สูงมากนัก แต่มีการสิ้นเปลืองในระยะยาว

นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ “ท็อป- นัฐพล เลาหะรัตน์" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คิดค้นประดิษฐ์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

“โครงงานชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปหรือคนที่เป็นโรคเบาหวาน และคนที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดสามารถตรวจสอบค่าน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและไม่เจ็บตัวแต่สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ผลที่ใกล้เคียงกัน กับเครื่องแบบที่ต้องอาศัยการเจาะเลือดไปวิเคราะห์
ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนรับความเจ็บปวดจากการเจาะเลือด และป้องกันการติดเชื้อจากการเจาะเลือด สามารถตรวจระดับน้ำตาลได้ตลอดเวลา ที่สำคัญมีราคาต้นทุนต่ำ”

เจ้าตัวได้ออกแบบให้มีหน้าจอแสดงผลสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีช่องใส่นิ้วเพื่อไว้ในการตรวจวัคค่าน้ำตาล โดยมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์อย่างเช่น Laser แผ่น filter, detector วงจร microcontroller หน้าจอ LCD

ทั้งนี้เครื่องดังกล่าวมีหลักการทำงาน คือแสง Laser จะยิงผ่านสารตัวอย่างที่มีน้ำตาลกลูโคส ซึ่งจะทำให้น้ำตาลกลูโคสมีพลังงานเพิ่มและจะปลดปล่อยแสงซึ่งจะมีความยาวคลื่นมากกว่าแสง laser ที่ยิงเข้าไป จากนั้นใช้แผ่นfilter กรองแสงที่ไม่ต้องการออกก่อนเข้าสู่ detector และจะใช้วงจร microcontroller ประมวลผลและแสดงออกทางหน้าจอ LCD

สุดท้าย “ท็อป” บอกว่าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องมีผู้แลรักษาอยู่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่า ในเวลาใดที่ระดับน้ำตาบในเลือดของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องทำการรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากทิ้งระยะเวลานานเกินไปอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดตีบ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากอาการเส้นเลือดตีบ และเป็นสาเหตุของอาการตาบอดต่อไป
สนใจรายละเอียดของเครื่องวัดระดับน้ำตาลดังกล่าวสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.อนุพงษ์ สรงประพา หมายเลขภายใน 02-3265341-3 ต่อ 213
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--ผู้จัดการออนไลน์