เครื่องทำจิ้นลุง รร.แม่สะเรียง ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมผลิตอาหารอัตโนมัติ


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานแสดงผลงานและตัดสินผลการแข่งขัน “นวัตกรรมการผลิตอาหารอัตโนมัติ” ของน้องๆ นักเรียนและวิทยาลัยเทคนิคที่ผ่านเข้ารอบจากทั่วประเทศ ณ มจธ.บางขุนเทียน


          ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มจธ. กล่าวว่า มจธ. เริ่มดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคในโครงการจำนวน 16 แห่ง ในการฝึกอบรมทักษะและฝึกปฏิบัติการนักเรียนและครูในโรงเรียนทั้งด้านกระบวนการความคิดและการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมต่างๆ เช่น เลเซอร์คัทเตอร์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น การจัดประกวดการแข่งขัน “นวัตกรรมการผลิตอาหารอัตโนมัติ” ภายใต้โจทย์อาหารแต่ละท้องถิ่น แบ่งการคัดเลือก 2 รอบ รอบแรกคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาผลงานที่ทีมละ 7,500 บาท โดยมีผลงานผ่านเข้ารอบ 31 ผลงาน จาก 16 แห่ง ได้แก่ รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน, รร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม, รร.ราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, รร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ, ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (วมว.) รร.ดรุณสิกขาลัย, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, รร.บางปะกอกวิทยาคม, รร.วัดพุทธบูชา, รร.ศึกษานารี, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู, วิทยาลัยเทคนิคเลย, วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี, วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี


          ผลการแข่งขัน ผลงานเครื่องทำจิ้นลุง รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องทำต้มยำปลาคังอัตโนมัติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องสารพัดยำอัตโนมัติ จาก รร.ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม, รางวัลชมเชย เครื่องผลิตลาบแซ่บ รร.บางปะกอกวิทยาคม และเครื่องทำผัดไทยอัตโนมัติ  รร.ศึกษานารี รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น เครื่องทำต้มยำไก่น้ำใสอัตโนมัติ และรางวัล Popular Vote เครื่องทำบาร์บีคิวอัตโนมัติ จาก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


          เครื่องทำจิ้นลุง ของนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน น้องๆ เล่าให้ฟังว่า จิ้นลุงเป็นอาหารเหนือคล้ายกับไส้อั่ว จิ้นแปลว่าเนื้อ ลุงเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าก้อนกลมๆ มีวิธีการทำค่อนข้างยุ่งยาก จึงคิดค้นเครื่องทำจิ้นลุงอัตโนมัติ โดยนำเนื้อหมูหรือไก่ที่ปรุงรสชาติแล้วมาใส่ในเครื่อง จากนั้นเครื่องจะบดและบีบออกมาเป็นท่อนกลมแล้วตัดด้วยใบมีดอัตโนมัติ ส่งต่อลงทอดในหม้อ เมื่อครบเวลาเครื่องจะมีเสียงเตือนการทอดเสร็จพร้อมเสริฟแล้ว เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วย


          มจธ. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab หรือ FAB LAB โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้แก่นักเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/education/159239