อุปกรณ์ช่วยเด็กติดในรถ ผลงานนักศึกษาอาชีวะ

อุปกรณ์ช่วยเด็กติดในรถ ผลงานนักศึกษาอาชีวะ

         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กติดในรถยนต์ ผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งได้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้วประมาณ 3 ปี และนำไปทดลองใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ถ้ามีสถานศึกษาหรือเจ้าของรถตู้ที่ต้องให้บริการรับ – ส่ง เด็กนักเรียนมาติดต่อก็พร้อมติดตั้งให้ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3 ชิ้นด้วยกัน คือ เครื่องป้องกันเด็กติดในรถ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เครื่องควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ (ชีวิตที่ถูกลืม) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และเครื่องทำลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้ำ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

         สำหรับเครื่องป้องกันเด็กติดในรถ ของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นเครื่องที่เหมาะกับการติดตั้งในรถตู้เพื่อแจ้งเตือนว่าภายในรถยังมีคนตกค้างอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตประมาณ 30 วินาทีจะมีลำโพงไซเรนดังจากตัวรถ ประตูรถจะเปิดอัตโนมัติ และส่งเอสเอ็มเอสไปยังโทรศัพท์อีก 5 หมายเลข พร้อมแจ้งพิกัดสถานที่ของตัวรถ ส่วนชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หรือเรียกกันติดปากว่าชีวิตที่ถูกลืม จะใช้อุปกรณ์ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนฯ ในรถยนต์ ซึ่งเครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อพบว่ามีผู้ติดอยู่ในรถและมีค่าคาร์บอนฯ มากกว่า 1,000 ppm. ซึ่งเป็นค่าที่ทำให้ผู้ติดอยู่ในรถรู้สึกอึดอัด และเครื่องทำลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้ำหรือมีผู้ติดอยู่ในรถ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุปกรณ์ทำลายกระจกนี้จะติดตั้งไว้ในรถสามารถยิงทำลายกระจกรถยนต์แบบ Tempered ซึ่งเป็นกระจกด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ทั่วไป เมื่อกระจกถูกทำลายจะแตกตัวแบบเมล็ดข้าวโพด หากตกน้ำจะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือและจะมีสัญญาณแสดงตำแหน่งที่รถจมอยู่

 

         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวปิดท้ายว่า อุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติมาแล้ว ซึ่งมีรางวัลพ่วงท้ายมาทุกชิ้น หากผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปมีความสนใจจะติดตั้ง ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
16 พฤษภาคม 2559