อาชีวะ ระดมพลเปิดศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือน้ำท่วม สกลนคร

 

     ดร. สุเทพ  ชิตวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร โดยมีศูนย์ประสานงาน ณ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สกลนคร ทั้งนี้จะออกบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สกลนคร โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อก่อสร้าง และช่างเชื่อมโลหะ ให้บริการแบบครบวงจร 
     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จะออกให้บริการ มีดังนี้

1. การบริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และอื่นฯ 

2. การประกอบอาหาร การจัดถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับ  ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยจัดตั้งโรงครัวที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จัดทำอาหารวันละ 2,000 กล่อง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) ร้อยเอ็ด และ วอศ.อุดรธานี จะสลับกันจัดปรุงอาหารให้บริการ 

3. เป็นศูนย์ประสานงานการรับบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น โดยผู้ประสงค์จะบริจาคน้ำดื่ม ไฟฉาย ไฟแช็ค น้ำยาล้างพื้น เทียนไข

     สามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นายปัญญา ซื่อสัตย์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทร. 08 1827 6183  หรือนายวุฒินันท์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โทร 08 9277 7354 หรือ อีเมล์ wutthinun@gmail.com หรือติดต่อประสานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 2281 5555 ต่อ 1009 หรือ 0 2280 2938  บริจาคเงินสนับสนุนได้ที่ บัญชี “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”เลขที่บัญชี 059-0-02929-0 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
     เลขาธิการการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สอศ. ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดสกลนครในการที่เปิดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนคร ระยะเร่งด่วน 52 จุด โดยจะเร่งดำเนินการหลังน้ำลดทันที่ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เบื้องต้น ดังนี้ (1.) พื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 12 ศูนย์ โดยมี อศจ.ยโสธร (อศจ.นครราชสีมา อศจ.บุรีรัมย์ อศจ. มหาสารคาม อศจ.บีงกาฬ เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงานโดยนายมงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร โทร 08 1708 2668)   (2.) พื้นที่อำเภอพังโคน จำนวน 2 ศูนย์  (3.) พื้นที่อำเภอพรรณานิคม จำนวน 10 ศูนย์ ประสานงานโดย (4.) อำเภอวานรนิวาส จำนวน 5 ศูนย์  (5.) อำเภออากาศอำนวย จำนวน 9 ศูนย์ ประสานงานโดย วิทยาลัยการอาชีพรรณานิคม (นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม 08 9569 5523)  (6) พื้นที่อำเภอเตางอย จำนวน 4 ศูนย์ ประสานงานโดย นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร โทร.08 1964 4486 ) และ (7) เขตอำเภอเมืองสกลนครและบริเวณใกล้เคียงอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 10 ศูนย์ ประสานงาน ประสานงานโดยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยมี อศจ. สกลนคร อศจ.มุกดาหาร อศจ.หนองบัวลำภู เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้บริการ (นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 08 1950 9091)

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/87008