"อาชีวะโคราช"ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูกหวังช่วยชาวนาไม่มีลานตากข้าว

       นักศึกษาอาชีวะโคราชไอเดียเจ๋ง ผลิตเครื่องอบข้าวราคาถูก แก้ปัญหาชาวนาไม่มีลานตากข้าว เตรียมพัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต


     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2559) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 16 แห่ง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดกว่า 340 ผลงาน    โดยหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ เครื่องอบข้าวเปลือก เป็นผลงานของนายเกียรติศักดิ์ ศรีเมือง และนายบุลากร มะเค็ง นักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ใช้หม้อคั่วปิดฝา ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ มีใบพัดสำหรับกวนข้าวเปลือก และสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องควบคุมการปิดแก๊ส LPG ในการให้ความร้อนได้


     ซึ่งเครื่องที่นำมานี้เป็นต้นแบบ สามารถใส่ข้าวเปลือกเพื่ออบได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม ใช้เวลาอบครั้งละประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ประมาณ 10,000 บาท และขณะนี้กำลังพัฒนาต่อยอดให้เป็นเครื่องขนาดใหญ่ สามารถอบข้าวได้ครั้งละ 60 กิโลกรัม เพื่อใช้แก้ปัญหาชาวนาไม่มีลานตากข้าว โดยเครื่องอบข้าวนี้ใช้เวลาน้อยในการลดความชื้นของข้าวเปลือก อันจะเป็นประโยชน์กับชาวนาในอนาคต
ที่มา : http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479974724