อาชีวะอุบลฯ คว้า 2 รางวัล ‘ท่องเที่ยว-การโรงแรม’


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ส่ง น.ส.อุรัสยา ไชยดี น.ส.ลดารัตน์ บุตรบิน น.ส.วิลาสินี คงสมโอษฐ์ ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม Ms.Engelyn V. Dedoss Ms.Loriejane Q. Guevara ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมทีมนักศึกษา ได้แก่ น.ส.สุนิสา เกตุกรณ์ น.ส.มัทวี วัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดโต๊ะบริการอาหารสากลประยุกต์ ประเภททีมละ 2 คน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในหัวข้อการแข่งขันจัดโต๊ะอาหารสากลประยุกต์ภายใต้แนวคิด “การจัดโต๊ะและบริการอาหารแบบอีสานสากล” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส


          ดร.สุเทพกล่าวอีกว่า วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีก 1 รางวัล จากทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษ ในกลุ่มระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาการโรมแรม จากทีม One of a kind ได้แก่ นายธนกฤต นงค์กระโทก น.ส.วิชชุลดา บุญศักดิ์ น.ส.กัญญาวีร์ วีสี น.ส.ปิยะนุช ชาดา คว้าเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในหัวข้อการแข่งขัน “Thainess ways of life, Ways of Happiness” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้ปี 2561 เป็นการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน เน้นการนำความเป็นไทยมาเป็นจุดเน้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เดินทางมาสัมผัสวิถีไทย พร้อมกับส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เที่ยวเมืองไทยสไตล์เก๋ไก๋ เชิญชวนให้นำเสนอการท่องเที่ยว โดยสื่อสารให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในเมืองไทยว่าจะเที่ยวอย่างไรให้สัมผัสถึงวิถีไทยอย่างมีความสุข และเกิดประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำที่มา : https://www.matichon.co.th/news/836404