อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” โดยมีผู้บริหาร สอศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ข้าราชการ นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำคัญและมีคุณค่า ซึ่ง สอศ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์ ขอชื่นชมสถานศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน หาความสุขกับครอบครัว แต่นักศึกษาเหล่านี้เสียสละเวลาอันมีค่ากับครอบครัว มาทำประโยชน์ให้กับสังคม สร้างความปลอดภัย และสร้างความสุขให้กับผู้อื่น


สอศ.ดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลตลอดมา สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้จากโครงการฯ คือการได้ฝึกทักษะ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในภาคสนาม นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน และที่สำคัญนักศึกษาจะมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น จึงขอขอบคุณผู้แทนจากภาคเอกชนและสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป และขอขอบคุณคณะดำเนินการที่จัดทำโครงการดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ


ในการนี้ ขออวยพรให้โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” ดำเนินการลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายทุกประการ และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2558 และตลอดไป

ภาพ สถาพร ถาวรสุข


เลขาธิการ กอศ. กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558” ว่าได้กำหนดให้บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทำงานเป็นทีม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจากสภาพจริง ให้บริการสังคม รวมถึงได้พัฒนาตนเองจนเกิดทักษะในวิชาชีพ


ดยในปีนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว คหกรรม และสาขาอื่นๆ รวมทั้งครู และบุคลากรจากภาคเอกชน ร่วมดำเนินการทั่วประเทศ ประมาณ 30,000 คน โดยศูนย์อาชีวะอาสา จะเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 บนถนนสายหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวนทั้งสิ้น 250 ศูนย์ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

อกาสนี้ รมว.ศธ.ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์อาชีวะอาสาจากผู้ประกอบการด้านยานยนต์ 8 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณให้กับผู้แทนสถานประกอบการ ดังนี้  • สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเครื่อง มูลค่า 50,000 บาท  • บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหมวกนิรภัย มูลค่า 675,000 บาท  • บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหมวกนิรภัย มูลค่า 187,500 บาท  • บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่อง มูลค่า 55,000 บาท  • บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเครื่อง มูลค่า 10,000 บาท  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด สนับสนุนน้ำมันเครื่อง มูลค่า 50,000 บาท  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนน้ำมันเบรค ปากกา และเอกสาร “ขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว” มูลค่า 50,000 บาท  • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผ้าเช็ดหน้าอเนกประสงค์ มูลค่า 10,000 บาทจากนั้น รมว.ศธ.ได้ปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสา พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของศูนย์อาชีวะอาสา


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/12/2557