อาชีวะสารคาม เปิด 6 ศูนย์บริการซ่อม-ช่วยเหลือ ปชช.หลังน้ำลด


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ได้มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์บริการซ่อม ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2560 และหลังน้ำลดได้ทิ้งคราบร่องรอย ความเสียหายของบ้านเรือน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกับการซ่อมแซมให้สิ่งของต่างๆ คืนสู่สภาพเดิม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประกอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยทุกวิทยาลัยได้นำครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภายหลังจากน้ำลด โดยให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย และ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคามที่มา : https://www.matichon.co.th/news/850579