อาชีวะร่วมมือเอกชนพัฒนาครูช่างแอร์


           ดร.ประชาคม จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วย คุณจรรยาพร  สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้านช่างแอร์ และรับมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง