อาชีวะระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการสาธิตการแกะสลักน้ำแข็งของนักศึกษาอาชีวะ ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2558 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำชมการสาธิต เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร สอศ.ได้นำนักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2558 (The 7th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2015) ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 5-7 มกราคมที่ผ่านมา ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Snow and Youth Dream and Future” โดยการนำทีมของนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาพิเศษ สอศ. มาสาธิตการแกะสลักน้ำแข็งที่กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งจากการแข่งขันในปีนี้ ปรากฏว่า ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานชื่อ “รถไฟความเร็วสูง เชื่อมสัมพันธ์ สู่อนาคต : High Speed Rail The Relationship In To Future” ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว คือ

1. นายพูลรัตน์ พึ่งอารมณ์ (ครูผู้ฝึกซ้อม)
2. นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ (ครูผู้ฝึกซ้อม)
3. นายพลรัตน์ โสประดิษฐ์ (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
4. นายพิทักษ์ นวลปา (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
5. นายจักรวุธ ขำวิจิตร (นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิจิตรศิลป์)
6. นายจักพรรดิ เจริญผล (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)

นอกจากรางวัลชนะเลิศดังกล่าวแล้ว ทีมจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลอีก 2 รางวัล คือ

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 2 จากผลงานชื่อ “กษัตริย์ผู้ทรงธรรมแห่งสยาม” รายชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีดังนี้

1. นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา (ครูผู้ฝึกซ้อม)
2. นายอุดมพจน์ อ่องผู้ดี (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
3. นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
4. นายสหภาพ รักรอด (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
5. นายธิติ จิระปฏินันท์ (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) จากผลงานชื่อ “ความฝันของเยาวชน สร้างโลกใสสะอาดในอนาคต : Working towards a Cleaner Greener Future” รายชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีดังนี้

1. นายนิคม สุขีพิพัฒน์ (ครูผู้ฝึกซ้อม)
2. นายกฤษฎา กันต์แจ่ม (ครูผู้ฝึกซ้อม)
3. นายกาญจน อิ่มศรี (นักศึกษา ปวช.2 สาขาการออกแบบ)
4. นายไชยศิริ ไชยศิรินทร์ (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
5. นายธนชาติ กฐินสมมิตร (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)
6. นายพิทักษ์ชน ไทรจันทร์ (นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิจิตรศิลป์)
7. นายนภดล เขียวเสน (นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์)


ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ


ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 2
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการได้ให้ความสนใจซักถามนักศึกษาและครูผู้ฝึกซ้อม เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกชื่นชมครูผู้ฝึกซ้อมและนักศึกษาทุกราย ที่จะต้องเก็บตัวและฝึกซ้อมในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากก่อนเดินทางไปแข่งขันเป็นเวลาถึง 3 วัน เพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งในปีนี้เป็นที่น่ายินดีและภูมิใจซึ่งนักศึกษาอาชีวะของไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 6  ติดต่อกัน จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 69 ทีมจาก 11 ประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/1/2558