อาชีวะ“999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อวันนี้เขาทำอะไร

          ตามไปดู “999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันนี้ที่ก้าวตามรอย ใช้ชีวิตพอเพียง .อาชีวะยึดมั่นทำดี ในวาระที่พ่อจากไปแล้ว 1 ปีกันอย่างไร
          มากกว่า 200 วันที่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ รวมใจเป็นหนึ่งลั่นวาจาปฏิญาณตนในกิจกรรม “999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนวันนี้ครบ 1 ปีสวรรคต น้องๆทุกคนยังคงตั้งใจมั่น ทำความดี เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งน้อมนำพระราชดำรัส คำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

            “สำหรับผมแล้วในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้บุกเบิกทุกๆเรื่อง พระองค์เป็นนักพัฒนา ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานอย่างหนัก เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไกลๆ ทุรกันดารก็เพื่อดูแลประชาชนทุกคน ขนาดประชวรก็ยังคงทรงงานอยู่เสมอ ถึงจะผมเกิดไม่ทันในช่วงเวลานั้น ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้เห็น ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทำไว้มากมายนั้นก็เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง” บอล-ณัฐนันท์ ทองอร่าม นักศึกษาปวส.2/1แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครนายกและรองนายกองค์การนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

 บอล-ณัฐนันท์ ทองอร่าม

          บอล เด็กหนุ่มวัย 20 ปีที่ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรียนรู้สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ได้ทำเพื่อคนไทย แต่ยังน้อมนำคำสอนมาใช้ในชีวิต เขาบอกว่า เอาความพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่าง มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น อุปกรณ์ช่างที่ใช้เรียน แต่ก่อนถ้าพัง เสียหายก็จะซื้อของใหม่มาใช้แทน

          แต่เดี๋ยวนี้ถ้าดูว่าอุปกรณ์นั้นยังซ่อมได้ก็จะซ่อมเพื่อนำมาใช้ใหม่ กระทั่งเสื้อผ้า รองเท้า ก็ซื้อเท่าที่จำเป็นไม่ซื้อบ่อยๆ ช่วยที่บ้านประหยัดไการได้เห็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองจนสำเร็จนั้น เป็นสิ่งที่เตือนใจและสอนให้เราต้องมีความตั้งใจ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือทำทุกอย่าง ด้วยความเพียรก็จะประสบความสำเร็จได้

          บอลและเพื่อนๆได้ร่วมปฏิญาณตน สานต่อทำความดีตามรอยพ่อ ทุกคนมีความรักและสามัคคี  ก่อนหน้านี้นักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัยก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ้าง เพราะความไม่เข้าใจของนักศึกษาด้วยกันเอง ไม่ใช่วิวาทกับสถาบันคู่อริแบบของที่อื่นๆ

          แต่เดี๋ยวนี้ในวิทยาลัยไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทอีกแล้ว เพราะทุกคนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ทั้งกิจกรรมจิตอาสาที่วิทยาลัยดำเนินการ ทั้งการออกให้บริการประชาชนศูนย์ซ่อมสร้างประชาชน Fix it Center ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ การซ่อมแซมโรงเรียน วัด เป็นต้น

          “ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมปฏิญาณตนทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ซึ่งในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผมตั้งใจจะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และจะร่วมเป็นจิตอาสากับทางวิทยาลัยที่จะไปร่วมบริการประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีที่ศาลากลางจังหวัดในวันดังกล่าวด้วย อยากจะทำสิ่งที่ทำได้เพื่อถวายพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย”บอล กล่าว

 เจน-เจนจิรา น้อยเสนา

          เช่นเดียวกับ “เจน-เจนจิรา น้อยเสนา” อายุ 19 ปีนักศึกษาชั้นปวส.1ภาควิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ.มหาสารคาม บอกว่า ทุกวันหลังเข้าแถวตอนเช้า ที่วิทยาลัยจะให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่องหลักคำสอน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คำสอนนี้กลายมาเป็นแนวทางในชีวิตโดยห่วงแรก ความพอประมาณ ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกัน ขณะที่เงื่อนไขแรก หมายถึงความรู้ และเงื่อนไขที่ 2 คือ คุณธรรม ทั้งหมดนี้สอนถึงความพอประมาณ การมีสติ มีเหตุและผล รู้จักไตร่ตรอง วางแผนชีวิต การใฝ่หาความรู้ ซึ่งสัตย์ อดทน ขยัน และยึดมั่นในการทำความดี

           ทุกวันนี้ เจน นำคำสอนนี้มาใช้ในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการประหยัด อดออม ความอดทน และความรับผิดชอบ ด้วยที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันประมาณ 9 คน เจนเป็นพี่คนโตของบ้าน ต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ช่วงปิดเทอมไปทำงานพิเศษเป็นพนักงานรับรถ ของอู่ถาวร ซึ่งเป็นอู่รถที่พ่อทำงานอยู่ ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ เข้างาน 08.00-17.00 น. เพื่อเก็บไว้เป็นค่าเทอม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ปั่นจักรยานไปเรียนเอง ปลูกพืชผักสวนครัไว้กินกันในครอบครัวแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน

          ที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย โดยเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ พยายามเร่งฝึกฝน หาข้อมูล วิธีการพูดการนำเสนอเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด หมั่นทบทวนการเรียนอยู่เสมอและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ พยายามเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองเสมอ

            “หนูก็รักในหลวงรัชกาลที่ 9 เหมือนทุกคน ได้เห็นข่าว เห็นภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำมาตลอด 70 ปี ยิ่งรักพระองค์มากขึ้นไปอีก ได้เห็นว่าพระองค์เสียสละ ทรงงานหนัก อดทนทำทุกอย่างเพื่อคนไทยมาถึงทุกวันนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทย จากนี้จะพยายามทำตามคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตพอเพียง การมีสติ ความอดทน และตั้งใจด้วยว่าจะนำคำสอนของพระองค์ไปถ่ายทอดให้แก่น้องๆอีก 2 คนเมื่อเขาโตขึ้นด้วย” เจน บอกถึงความตั้งใจ.

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/299489