อาจารย์ ม.ร.ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง รับรางวัลระดับนานาชาติ

อาจารย์ ม.ร.ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง รับรางวัลระดับนานาชาติ

 

          ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ (Design and Construction of Rechargeable Hearing Aid for Hearing impaired) ในงาน “EUROINVENT 2016” ซึ่งรวบรวมสุดยอดผลงานวิจัยจากทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย

          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เครื่องช่วยฟังในหู เป็นผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ผลลัพธ์คือสามารถทำได้ในราคาเพียง 800 บาท ซึ่งถูกกว่าเครื่องช่วยฟังนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาไม่ต่ำกว่าเครื่องละ 1 หมื่นบาท เครื่องช่วยฟังนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้วิจัยได้นำเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นนี้ไปทดสอบใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ได้ผลเป็นอย่างดี โดยนักศึกษากล่าวว่าขณะใช้เครื่องช่วยฟังทำให้ระบบการได้ยินเสียงของหูดีขึ้นกว่าเดิม

        “การที่ผลงานของเราได้รับรางวัลในครั้งนี้ ยิ่งทำให้ผมมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นที่จะทำการวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศของเราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ระดับหนึ่ง”

         สำหรับงาน “EUROINVENT 2016” (8th European Exhibition of Creativity and Innovation) เป็นงานประกวดที่รวมผลงานวิจัยจากทั่วโลก จำนวนมากกว่า 700 ผลงาน จากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ บัลแกเรีย โครเอเชีย อียิปต์ อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย โปแลนด์ สเปน ไต้หวัน ตุรกี ยูเครน ไทย เป็นต้น 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/51605